ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
tel. centrala: (32) 278 88 86, (32) 278 88 87
fax: (32) 231 35 12
e-mail ogólny: onkologia@io.gliwice.pl