Jesteś tutaj

​Dofinansowanie z budżetu państwa zakupu sprzętu do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii


Dofinansowanie z budżetu państwa zakupu sprzętu do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii
 
Nazwa programu: Narodowa Strategia Onkologiczna
 
Nazwa zadania: Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków, zgodnie z umową nr 1/13/39/2022/27/535 z dnia 15 września 2022 roku
 
Dofinansowanie: 1 035 126,25 zł
 
Całkowita wartość zakupu sprzętu: 1 035 126,25 zł
 
Opis zadania:
W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt medyczny i laboratoryjny dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii:
 
 • Kardiomonitory (11 szt.) ze stacją centralnego monitorowania – sprzęt został umieszczony na salach przeszczepowych. Z powodu poważnych powikłań u niektórych pacjentów po transplantacji bardzo ważna jest możliwość monitorowania parametrów życiowych kilku pacjentów jednocześnie oraz generowanie akustycznych sygnałów alarmowych. Znacznie usprawni to pracę personelu pielęgniarskiego oraz poprawi bezpieczeństwo pacjentów. Kardiomonitory dokonują pomiarów EKG, Respiracji, SpO2, NIBP oraz temperatury. Wyposażone są w kolorowy ekran z możliwością konfiguracji zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta oraz interaktywne sterowanie pomiarami (takie jak ustawianie granic alarmowych, uruchamianie pomiarów, wybór sposobu wyświetlania). Stacja centralnego monitorowania pozwala na przeglądanie krzywych parametrów, danych numerycznych, trendów oraz wybranych alarmów wszystkich kardiomonitorów w obrębie sieci. Zapewnia również podgląd mierzonych parametrów wyodrębnionego pacjenta.
 • Mikroskopy (2 szt.) - są to specjalistyczne urządzenia, przeznaczone dla lekarzy-hematologów, przystosowane do oceny rozmazów szpiku i krwi pacjentów chorych na białaczki i chłoniaki. Częściami składowymi mikroskopów są m.in.:
  • współosiowe pokrętła ogniskujące do zgrubnej i dokładnej regulacji ogniskowania z mechanizmem stopniowania w górę i w dół,
  • okulary szerokopolowe 10× FN22, z niezależną regulacją dioptrii dla jednego okularu,
  • obiektywy planachromatyczne:
   • 10x0,25 WD 10,6 mm. Korekcja na szkiełko nakrywkowe dowolnej grubości,
   • 40x/0,65 WD 0,6 mm. Korekcja na szkiełko nakrywkowe grubości 0,17 mm,
   • 100x/1.25 WD 0.13mm do pracy z preparatem nakrytym szkiełkiem nakrywkowym lub bez szkiełka.
 • Separatory komórkowe (2 szt.) służą do pobierania komórek krwiotwórczych z krwi pacjentów oraz dawców. W Klinice Transplantacji Szpiku i Onkohematologii wykonywanych jest kilkaset takich pobrań rocznie. Zakupione aparaty zastąpią obecnie stosowane, kilkunastoletnie urządzenia. Separatory umożliwiają przeprowadzenie:
  •  procedur terapeutycznych:
   • terapeutyczna wymiana osocza (plazmafereza),
   • terapeutyczna wymiana osocza z możliwością dostępu jednoigłowego (plazmafereza jednoigłowa),
   • terapeutyczna wymiana osocza z możliwością podłączenia drugorzędowych urządzeń do przetwarzania osocza,
   • terapeutyczna wymiana czerwonych krwinek (erytroafereza),
   • usuwanie płytek krwi (trombafereza),
   • usuwanie krwinek białych (leukafereza),
  • procedur preparatywnych:
   • poboru komórek jednojądrzastych krwi obwodowej,
   • koncentratu granulocytarnego,
   • koncentratu krwinek płytkowych (trombafereza jednoigłowa),
  • dodatkowych: oczyszczania komórek progenitorowych szpiku kostnego w procedurze czyszczenia szpiku.
Wszystkie procedury wykonywane są automatycznie. Intuicyjna komunikacja pomiędzy operatorem a urządzeniem odbywa się poprzez kolorowy ekran dotykowy. Separator zawiera graficzną prezentację poszczególnych etapów wybranej procedury, pomaga we wprowadzaniu niezbędnych informacji dotyczących pacjenta i procedury, zapewnia prawidłowe informacje we właściwym czasie w celu zwiększenia wydajności procedury, podaje jasne łatwo zauważalne komunikaty ostrzegawcze, wskazuje podpowiedzi możliwych przyczyn i rozwiązania ostrzeżeń.
 
 • Wirówki laboratoryjne (2 szt.), to urządzenia diagnostyczne, niezbędne do przygotowywania próbek do dalszej analizy. Są niezbędnym wyposażeniem każdego laboratorium diagnostycznego.
  • Wirówka nr 1 - Wirówka stołowa posiada funkcję chłodzenia i grzania. Wyposażona jest w wirnik i adaptery dla probówek o średnicy 13 mm. Prędkość wirowania programowana jest w zakresie od 90 do 18 000 rpm. Maksymalna objętość wirowania wynosi 500 ml, a zakres nastawienia temperatury od  -20°C do + 55°C (w krokach co 1°C). Czytelny panel sterujący wyświetla zadaną i bieżącą wartość prędkości, RCF, czasu i temperatury wirowania.
  • Wirówka nr 2 - Wirówka wolnostojąca, podłogowa posiada funkcję chłodzenia. Wyposażona jest w wirnik i adaptery dla probówek o średnicy 13 mm i 17 mm. Prędkość wirowania programowana jest w zakresie od 50 do 11 500 rpm. Maksymalna objętość wirowania wynosi 4 x 1000 ml, a zakres nastawienia temperatury od -20°C do + 40°C (w krokach co 1°C). Czytelny panel sterujący wyświetla zadaną i bieżącą wartość prędkości, RCF, czasu i temperatury wirowania.
 • Termocykler – to specjalistyczne urządzenie, wykorzystywane m.in. w diagnostyce pacjentów po transplantacji allogenicznych komórek macierzystych. Termocykler sterowany jest przez ekran dotykowy. Na wyposażeniu znajduje się blok grzejny 3 x 32-dołkowy, przystosowany do probówek, pasków probówek i płytek 32-dołkowych o pojemności 0,2 ml z niezależnym wieczkiem grzewczym i możliwością niezależnego programowania cykli termicznych w każdym z trzech bloków grzewczych. Blok grzejny podzielony jest na 6 stref umożliwiające niezależne (nieliniowe) i precyzyjne ustawienie temperatury w poszczególnych strefach.
 • Komora laminarna - wykorzystywana jest do codziennej pracy w Pracowni Badań Specjalistycznych. Służy do wykonywania obróbki wstępnej próbek diagnostycznych pacjentów. Komora przeznaczona jest do pracy w pozycji siedzącej. Szyba frontowa komory jest nieprzepuszczalna dla promieniowania UV, przesuwana ręcznie lub elektronicznie góra-dół. Panel sterujący wyświetla prędkość przepływu powietrza, temperaturę, łączny czas pracy filtrów i lampy UV. Blat roboczy dzielony wykonany ze stali nierdzewnej ma możliwość autoklawowania. Wbudowany system oświetlenia jest sterowany elektronicznie. Dźwiękowy oraz wizualny system alarmowy ostrzega użytkownika w sytuacjach nieprawidłowego przepływu powietrza czy niewłaściwej pozycji okna frontowego.